BOOKING
Phòng gia đình cao cấp
Updated: 08/11/2017
Views: 643

-  Luxury furniture
- Area 30-35 m2
- Large view; 
- Oil painting
- Equipment
Hot-water
Airconditon 2 way
Hair-dry
Telephone
Mytv
Wifi 
Breakfast
Comment Facebook
Hoang Ngoc Hotel
  • Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn - Huyện Đồng Văn- Tỉnh Hà Giang - Việt Nam
  • Tel: (+84-2193) 875.888 - Hotline: 0915.035.141 - 0913.332.369
  • Website: hoangngochotel.vn

Ảnh căn hộ
Ảnh 1
Fanpage Facebook
booking information
Selecting information
Personal information
Select a payment method
Account information